END FOREST „E.N.D.” CD / LP

English info at the end (e.n.d.).

Do pierwszych 5 zamówionych i opłaconych CD dołączyliśmy ręcznie wykonane przez Kubę dodatkowe okładki ze sklejki z nadrukiem (2 wzory) – pozostałe rękodzieła będą dostępne wyłącznie na „aukcjach” charytatywnych wspierających wybrane przez uczestników projektu inicjatywy – m.in. na profilach End Forest w mediach (anty-)społecznościowych (polujcie na informacje) – coś się wydarzyło m.in. na kanale „Na razie bez nazwy”. Czujność rewolucyjna wskazana.

Zamów: CD / LP regularny 140gr / LP limit 180 gr (czarny!) / download

Do winyli dołączamy plakaty / ulotki Viva! Akcja dla zwierząt „Wege dla klimatu”.

Guerilla Gardening z End Forest?
Poczucie winy z powodu eksploatacji paliw kopalnych potrzebnych do produkcji winyla, CD czy dostarczenia energii na utrzymanie serwerów bandcampa pomogą zmniejszyć nasiona lipy i klonu zbierane i pakowane ręcznie przez Kubę. Zasadź, zatroszcz się, by wyrosły, podziel się za jakiś czas efektem. Weź udział w kolejnej naiwnej akcji ratowania świata z innymi sobie podobnymi szaleńcami.

Do zamówień wysyłanych przez NNNW na terenie UE dołączymy nasiona wraz z instrukcją.

END FOREST to otwarty projekt powstały w trakcie pandemii w wyniku wirtualnej współpracy muzyków z różnych części Polski i świata.

Efektem jest koncept album – efekt zadumy nad trwającym samozniszczeniem człowieka jako gatunku i planety (jakby echo hasła „there is no planet B”?). Zadumy nad przyszłością dzieci twórców płyty (niektóre z nich można na niej usłyszeć).

Pomysłodawcy zaprosili do udziału wykonawców z pozornie odległych muzycznie światów i znaleźli wspólny mianownik dla postaci tworzących na co dzień ambient, industrial, noise, crust, sludge, hardcore, ale też jazz, etno i folk! Liczna reprezentacja sceny d.i.y. spotkała się z osobami z zespołów rozpoznawalnych również poza niszami, z których się wywodzą, a konkretnie (w kolejności alfabetycznej):

Angst78, August Landmesser, Bhimal, Bön, Brudne Czyny, Chumbawamba, Drah, Dystopia, Dyym, Kicker, Knur, Lets Shiva Dance, Masala Soundsystem, Mind Pollution, Moira, Neurosis, Next Victim, Nyshynga, Omnimode, Pain Runs Deep, Próchno, Rivendell, R.U.T.A., S.O War, Synapsis, Tension Span , Wszaniec, Zuo Schallplatten

Tak piszą autorzy projektu:

„Od skrystalizowania się pomysłu, do ukończenia płyty minęły ponad dwa lata, czyli praktycznie tyle ile trwają problemy z Covid-19 na świecie.
Podstawą realizacji projektu było stworzenie koncept albumu traktującego o destrukcyjnym działaniu naszego gatunku, który w mniej lub bardziej świadomy sposób niszczy siebie oraz planetę, na której żyje zamieniając naturalne środowisko w potworny, post-apokaliptyczny krajobraz.
W tekstach rysuje się jeden z możliwych obrazów: rychły koniec świata takiego jaki pamiętamy, z czterema porami roku, lasami pełnych starodrzewi i różnorodności zwierząt, sprawnie działającym ekosystemie, równowadze w przyrodzie.
Większość muzyków EF jest rodzicami (nawet spotkacie ich dzieci na tej płycie), dlatego nurtuje ich obawa o przyszłość swoich potomnych: czy będą musiały walczyć o przetrwanie w coraz trudniejszych warunkach?
Pandemia wraz z częstymi lockdownami i licznymi restrykcjami, wpłynęła na możliwość regularnej aktywności scenicznej, dlatego EF postanowili wykorzystać ten ponury czas w konstruktywny sposób. Stąd obecność na płycie tak wielu, nawet bardzo zajętych na co dzień muzyków.
Oprócz autorskich numerów na płycie znalazł się też cover „Atak”, bo cóż może być bardziej adekwatnym brzmieniem końca świata niż Siekiera z ery Demo Summer?!

Muzyka End Forest jest jak rzeka, która choć wypływająca z hardcore-punkowego źródełka mocno meandruje przez wiele ciekawych krain takich jak folk, doom, ambient, sludge, jazz, noise czy metal.

Osoby, które przyczyniły się do powstania płyty:

Kuba Kunysz – wokal, teksty, serce i głowa całego projektu

Artur Sofiński – perkusja (Drah, Próchno, Knur)

Bart Pluciński – gitary (Pain Runs Deep, Bhimal, Nyshynga)

Marcin Hościłowicz – bas (Drah, Knur)

Pat Revisq Gegniewicz – drony, sample, loopy (Angst78, Zuo Schallplatten)

Paula Pieczonka – wokale (Moira, Brudne Czyny)

Małgorzata Wójcik – wokale (Dyym, Next Victim, Mind Pollution)

Joanna Gośniowska-Budzisz – wokal

Marcin DużePe Matuszewski – wokal (Masala Soundsystem)

Dawid Chrapla – drony, sample, fields recording (Synapsis)

Pola Chrapla – debiut wokalny

Hania Chrapla – debiut wokalny

Konrad Rogiński – sitar, kaval (Rivendell, R.U.T.A.)

Artur Topczewski – teksty

Sean Fitzgerald -wokal, logo, grafiki i pozytywna energia

Matt Mauz Parillo – gitara, wokal (Dystopia, Kicker, Tension Span)

Jan Herman – gitara (Wszaniec)

Danbert Nobacon – wokal (Chumbawamba)

Johny Yul – saksofon, kalimba (Bön)

Dave Edwardson- wokal (Neurosis, Kicker)

Tomek Jedynak – gitara (S.O War, Omnimode, Lets Shiva Dance)

Matką Chrzestną projektu jest Joanna Kostylew z nieodżałowanej Kliniki. Choć plany nagraniowe z udziałem Asi z powodów zdrowotnych spaliły na panewce, to bez niej tego albumu by po prostu nie było. Nadrobimy na następnym krążku…”

English info

Guerilla gardening with END FOREST.

During pandemic break some musicians from Polish diy hardcore punk scene came with an idea of the album dedicated to this unusual situation – and somehow combatting the isolation, the great depression of „the end of the world as we know it”. They invited musicians different musical underground backgrounds and created „a concept album about the destructive activity of humans” (in the band’s members’ words).
However, they didn’t intend to deprive us of hope – and one of the concepts that grew around the album is an ivitation to a simple act of plantig a tree. Kuba and his family collected and packed the seeds of a maple and linden tree and asked us to include them with each order shipped within EU (for legal reasons).
You will also receive a simple manual to plant the seed.
END FOREST invite all participants to share the results and post the pictures of results of your activity throught their (un)social media.

You can check the album here.

Order the CD, regular vinyl LP or the limited 180gr version of the LP. Or use bandcamp.

More info

Covid 19 – thank you!

If the pandemic hadn’t happened, that would have been rather unlikely to make members of following bands work on this album:

Angst78, August Landmesser, Bhimal, Bön, Brudne Czyny, Chumbawamba, Drah, Dystopia, Dyym, Kicker, Knur, Lets Shiva Dance, Masala Soundsystem, Mind Pollution, Moira, Neurosis, Next Victim, Nyshynga, Omnimode, Pain Runs Deep, Próchno, Rivendell, R.U.T.A., S.O. War, Synapsis, Tension Span , Wszaniec, Zuo Schallplatten

Vinyl LP (regular black and even more black, 180gr limited version) and digipack CD are out in the end of the year that will be remembered for yet another ”the end of the world” game…

The words of wisdom from the participators:

END FOREST is an open project created during a pandemic as a result of virtual cooperation of musicians from different parts of Poland and the world. It has taken two years from the birth of the idea to the completion of the album, since the problems with Covid-19 in the world occurred. The foundation of the project was to create a concept album about the destructive activity of humans, who more or less consciously destroy themselves and the planet they live on, turning their natural environment into a monstrous, post-apocalyptic landscape. One of the possible images is drawn in the lyrics: the imminent end of the world we remember, with four seasons, primary forests and biodiversity, an efficiently operating ecosystem, and the ecological balance. Most of EF’s musicians are parents (you will even hear their children on this album), so they are concerned about the future of their descendants: will they have to fight to survive in increasingly difficult conditions? The pandemic, along with frequent lockdowns and numerous restrictions, influenced the regular scene and concert activity, so EF decided to spend these dark times in a constructive way. Therefore , so many, even very busy musicians decided to take part in making this album. In addition to the original songs, the album also includes the cover – „Atak”. What could be a more adequate sound of the end of the world than Siekiera`s from Demo Summer?! End Forest’s music is like a river that has its source in hardcore-punk and meanders strongly through many interesting lands such as folk, doom, ambient, sludge, jazz, noise and metal.

People who contributed to the album:

Kuba Kunysz – vocals, lyrics, heart and head of the whole project

Artur Sofiński – drums (Drah, Próchno, Knur)

Bart Pluciński – guitars (Pain Runs Deep, Bhimal, Nyshynga)

Marcin Hościłowicz – bass (Drah, Knur)

Pat Revisq Gegniewicz – drones, samples, loops (Angst78)

Paula Pieczonka – vocals (Moira, Dirty deeds)

Małgorzata Wójcik – vocals (Dymm, Next Victim, Mind Pollution)

Joanna Gośniowska-Budzisz – vocal

Marcin DużePe Matuszewski – vocal (Masala Soundsystem)

Dawid Chrapla – drones, sample, fields recording (Synapsis)

Pola Chrapla – vocal debut

Hania Chrapla – vocal debut

Konrad Rogiński – sitar, kaval (Rivendell, R.U.T.A.)

Artur Topczewski – lyrics

Sean Fitzgerald – vocal, logo, graphics and positive energy

Matt Mauz Parillo – guitar, vocals (Dystopia, Kicker, Tension Span)

Jan Herman – guitar (Wszaniec)

Danbert Nobacon – vocals (Chumbawamba)

Johny Yul – saxophone, kalimba (BON)

Dave Edwardson- vocals (Neurosis, Kicker)

Tomek Jedynak – guitar (S.O War, Omnimode, Lets Shiva Dance)

The godmother of the project – Joanna Kostylew from the unforgettable Klinika. Although the recording plans with Asia failed due to her health reasons, this album simply wouldn’t exist but for her. We’ll catch up on the next album …

Reklama